HORIZON ADVISOR

Horizon Advisor geeft koers aan (startende) ondernemers.

De weg van het bedrijfsidee tot concrete uitvoering kan hobbelig zijn als u niet precies weet hoe u moet navigeren. De realiteit is dat veel startende ondernemers dat niet weten: u ziet de horizon en wilt ervoor gaan, maar er zijn nog veel obstakels en vragen. Een helder businessplan kan een zeer kritische factor zijn bij het opstarten van uw bedrijf.

Horizon Advisor begrijpt de behoeftes van een (startende) ondernemer en biedt ondersteuning op maat, zodat u daadwerkelijk kunt focussen op het werk voor uw klanten.

Over

about image

Svetlana Sonas

Mijn naam is Svetlana Sonas, ik help mijn klanten om de weg van business-idee tot concrete uitvoering zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Ik ben gespecialiseerd in het schrijven van scherpe ondernemingsplannen.

Daarbij hoort onder meer een analyse en uitwerking van de interne en externe bedrijfsorganisatie, met een sterk marketing- en financieel plan. Ik werk samen met professionals die over de nodige aanvullende expertise beschikken.

Meer informatie over mijn achtergrond en ervaring kunt u vinden op mijn LinkedIn profiel.

Voor een verkennend gesprek, advies of een ondernemingsplan op maat, neem contact op.

Ondernemingsplannen

Horizon Advisor is gespecialiseerd in het voorbereiden van businessplannen op maat voor (start-up) bedrijven.

INTAKE

Bespreking van business ideeën en doel(en) van het businessplan.

Marktonderzoek

In kaart brengen van de markt om de mogelijkheden te bepalen.

Eerste opzet

Schrijven ondernemings- en financiële- plan.

Proeflezen

Nagaan of het plan een weerspiegeling is van het oorspronkelijke business idee.

Afronden

Eindversie van het plan maken.

ANDERE DIENSTEN

service image

FINANCIELE ADMINISTRATIE

Ik help u graag met uw aangifte omzetbelasting. Het is belangrijk om de administratie vanaf het begin op orde te hebben.

Reviews